Niklas Luhmann
życiorys
dorobek
inspiracje
kontynuacje

NL w Polsce
tłumaczenia
opracowania
nawiązania

luhmann.pl
idea
teksty
redakcja
   
Luhmann w Polsce
tłumaczenia - opracowania - nawiązania

Tłumaczenia prac Niklasa Luhmanna na język polski

 • Samolegitymizacja państwa
  tłum. Jakub Górski, [w:] "Colloquia Communia", nr 6-1/1988-89, s.155-168
  wydanie oryginalne: Selbstlegitimation des modernen Staates, [w:] "Legitimation des modernen Staates", red. Achtenberg, W. Krawietz, Beiheft 15 des Archivs für Rechts- und Sozialphilosophie, Wiesbaden 1981, s.65-89

   
 • Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego
  tłum. i wstęp: Grażyna Skąpska, PWN, Warszawa 1994, 166 s.
  wydanie oryginalne: Politische Theorie im Wohlfahrtstaat, Günter Olzog Verlag GmbH, München-Wien 1981

   
 • Funkcja religii
  tłum. Dominika Motak, wstęp: Grażyna Skąpska, Nomos, Kraków 1998
  wydanie oryginalne: Funktion der Religion, Frankfurt/M. 1977

   
 • Semantyka miłości. O kodowaniu intymności
  tłum. Jerzy Łoziński, Scholar, Warszawa 2003, 255 s.
  wydanie oryginalne: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1982

   
 • Pojęcie społeczeństwa
  tłum. Jan Winczorek, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, red. A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Nomos, Kraków 2006, s. 414-424
  wydanie oryginalne: The Concept of Society (Der Begriff der Gesellschaft), w: Thesis Eleven 31 (1992), s. 67-80

   
 • Rozmowa Niklasa Luhmanna z Gerhardem Johannem Lischką
  tłum. Witold Wojtowicz, [w:] Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006, s. 25-46
  wydanie oryginalne: Gespräche zwischen N. Luhmann und G.J. Lischka, [w:] N. Luhmann, Die Ausdifferenzierung des Kunstssystems, Bern 1994

   
 • Kultura jako pojęcie historyczne
  tłum. Marcin Lipnicki, [w:] Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006, s. 47-70
  wydanie oryginalne: Kultur als historischer Begriff, [w:] N. Luhmann, Gesellschaftsstruktur und Semantik, t. 4, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1999, rozdz. 2

   
 • Samoopisanie
  tłum. Bartosz Wójcik, [w:] Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006, s. 71-89
  wydanie oryginalne: Selbstbeschreibung, [w:] N. Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1997, rozdz. 7

   
 • Konstrukcja realności; Realność konstrukcji
  tłum. Iwona Kotuła, [w:] Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006, s. 91-114
  wydanie oryginalne: Die Konstruktion der Realitaet; Die Realitaet der Konstruktion, [w:] N. Luhmann, Die Realitaet der Massenmedien, Westdeutscher Verlag, Opladen 1996, rozdz. 11-12

   
 • Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii
  tłum. Michał Kaczmarczyk, wstęp: Grażyna Skąpska, Michał Kaczmarczyk, Nomos, Kraków 2007, 465 s.
  wydanie oryginalne: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1984

   
 • Realność mass mediów (w przygotowaniu)
  tłum. Joanna Barbacka, Michael Fleischer
  wydanie oryginalne: Die Realität der Massenmedien, Westdeutsche Verlag, Opladen 1996