Niklas Luhmann
życiorys
dorobek
inspiracje
kontynuacje

NL w Polsce
tłumaczenia
opracowania
nawiązania

luhmann.pl
idea
teksty
redakcja
   
luhmann.pl
idea - teksty - redakcja

idea luhmann.pl
 • ideą niniejszego projektu jest przyczynienie się do wypełnienia luki w polskich naukach społecznych wynikającej z niemal całkowitej nieobecności na ich polu myśli niemieckiego teoretyka, Niklasa Luhmanna (1927-1998; socjolog i prawnik, twórca uniwersalnej teorii społecznej skonstruowanej w oparciu o najnowsze osiągnięcia współczesnych nauk - od matematyki, przez biologię, po cybernetykę i neurobiologię). projekt luhmann.pl nie ma ambicji zastąpienia braku polskich przekładów, analiz i interpretacji teorii Luhmanna - ma raczej rozbudzić poczucie owego braku i uświadomić istnienie naukowej luki, przyczynić się do zaistnienia tego teoretyka na gruncie nauki polskiej - wzbudzić zainteresowanie jego myślą i skłonić do refleksji nad nią, kreując jednocześnie przestrzeń, w której ta refleksja będzie możliwa.


cele luhmann.pl
 • analiza, krytyka i interpretacja teorii Niklasa Luhmanna
 • interdyscyplinarna wymiana myśli naukowej zarówno między polskimi naukowcami, jak i badaczami na całym świecie
 • stworzenie polskiego środowiska naukowego zainteresowanego teorią Niklasa Luhmanna
 • integracja tego środowiska naukowego poprzez wspólne projekty badawcze
 • stworzenie platformy umożliwiającej kontakt i współpracę polskich badaczy zainteresowanych myślą Luhmanna z innymi Luhmannowskimi środowiskami
 • tworzenie projektów badawczych zogniskowanych na analizie teorii Niklasa Luhmanna
 • operacjonalizacja teorii i tworzenie empirycznych projektów badawczych
 • stworzenie rzetelnego źródła informacji bibliograficznej o tekstach Niklasa Luhmanna
 • stworzenie źródła informacji bibliograficznej o tekstach nawiązujących do teorii Luhmanna
 • przedstawienie informacji dotyczących stanu badań nad teorią Luhmanna na gruncie polskiej nauki
 • opracowanie podstawowych informacji o teorii Niklasa Luhmanna, jak: główne założenia, kluczowe pojęcia, nawiązania i inspiracje teoretyczne, analizy i badania empiryczne
 • upowszechnianie teorii Niklasa Luhmanna


główne sposoby realizacji
 • założenie i prowadzenie witryny internetowej
 • stworzenie integrującego środowisko internetowego forum wymiany myśli
 • publikacja informacji biograficznych i bibliograficznych o Luhmannie, opracowań, analiz i przekładów
 • organizacja spotkań, warsztatów, wykładów, prezentacji, seminariów i konferencji
 • współpraca z innymi środowiskami, instytucjami i ośrodkami badawczymi w polsce i na świecie
 • realizacja teoretycznych i empirycznych projektów badawczych
 • publikowanie wyników badań
 • tłumaczenia tekstów